CLINIC kat fri nierdieet 7,5 kg

  • Gefabriceerd door: Clinic

E 68.08  E 60.59
Korting: 11% korting

CLINIC kat fri?

Symptomen
Een afname van de nierfunctie treedt het meest op bij oudere katten. Deze katten zijn onvoldoende in staat om afvalstoffen, vooral het eiwit-afbraakproduct ureum, via de nieren weg te spoelen. Als deze verminderde werking van de nieren voortschrijdt, is er sprake van chronische nierinsuffici?ntie. Uw kat krijgt last van braken, diarree en overmatig plassen, waarbij de urine licht van kleur is. De algemene conditie gaat achteruit, de vacht wordt dof en er is huiduitslag. We constateren bovendien sloomheid en vermagering, alsmede een slechte adem, verminderde eetlust en een sterk verhoogde dorst.
Oorzaken
Het niet meer goed functioneren van de nieren is onderdeel van het verouderingsproces. Daarnaast kunnen verschillende factoren nierproblemen bevorderen. Wij denken hier bijvoorbeeld aan:

- bacteri?le of virale infecties
- inname van giftige stoffen
- mogelijk erfelijke aanleg

Rol van CLiNiC FRI
De stapeling van afbraakproducten, met name van ureum, in het bloed door een verminderde nierfunctie dient zo snel mogelijk te worden aangepakt. Daarnaast moeten we het verlies van de nierfunctie, voor zover dit mogelijk is, stoppen. In ieder geval kunnen we het verloop van deze aandoening wel afremmen. De speciale samenstelling van Clinic FRI zorgt ervoordat uw kat minder, maar kwalitatief hoogwaardiger eiwitten krijgt aangeboden, zodanig dat uw huisdier toch geen eiwit tekort heeft. Clinic FRI heeft een remmende werking op het ureumgehalte in het bloed van uw kat. Minder fosfor in de aangepaste formulering van Clinic FRI draagt eraan bij dat verder verlies van de nierfunctie tot een minimum wordt beperkt. Vanwege de slechte eetlust van katten met nierproblemen is Clinic FRI extra smakelijk.

In winkelwagen:wabusiness template
selective konijnenvoer 10 kg gratis bezorgd